contact mp icon შეკითხვა დეპუტატს: ეკა ბესელია

ნათია ჭურღულია 04 დეკემბერი 2014

მოგესალმებით ,ქალაქ ფოთის კოლხა97 თანამშრომლების სახელით.ქალბატონო ეკა ძალიან გთხოვთ დაგვეხმაროთ ყველანაირად გვზღუდავენ ყველის  ვაჭრობით,გთხოვთ რაიმე ზომები მიიღოთ და საარსებო წყარო  არ შეგვიწყვიტონ,გვთხოვენ მცირე მეწარმის საბუთებს ბაზარში შიგნით დახლზე უნდა ვიქონიოთ ჟურნალები და პლასმასის ბიდონები,თქვენ მოგეხსენებათ რომ ყველს ძალიან დიდი დანაკარგი აქვს და ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ ყველის დანაკარგს .გთხოვთ ჩვენ საარსებო წყაროს ნუ გამოგვიგდებთ პირიდან,გთხოვთ ჩვენი გულის ტკივილი მიიტანოთ ახლოს და რეაგირება მოახდინოთ,წინასწარ გიხდით მადლობას .

მოგესალმებით,თქვენს მიერ დასმული შეკითხვის პასუხად გაცნობებთ, აგრარულ ბაზრობებზე რძისა და რძის პროდუქტებით ვაჭრობა ითვლება სამეწარმეო საქმიანობად, რომლის სტატუსის მინიჭების წესს განსაზღვრავს საგადასახადო კოდექსი. მცირე ბიზნესის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს მეწარმე ფიზიკურ პირს, რომლის მიერ ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული ერთობლივი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში არ აღემატება 100 ათას ლარს. ახალი საგადასახადო კოდექსით, მიკრო და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირებზე ვრცელდება სპეციალური – შეღავათიანი დაბეგვრის რეჟიმები. მიკრო ბიზნესი არ იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით, ხოლო მცირე ბიზნესი სარგებლობს დაბეგვრის შეღავათიანი რეჟიმით. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურმა პირმა უნდა აწარმოოს ხარჯების აღრიცხვის სპეციალური ჟურნალი (მათ შორის, ელექტრონული ფორმით), რომლის წესები რეგულირდება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 88-ე მუხლის  პუნქტი 1. „მცირე ბიზნესის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს მეწარმე ფიზიკურ პირს, რომლის მიერ ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული ერთობლივი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში არ აღემატება 100 000 ლარს.“ ამავე კოდექსის 91-ე მუხლის მე-7 პუნქტი "მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურმა პირმა უნდა აწარმოოს ხარჯების აღრიცხვის სპეციალური ჟურნალი (მათ შორის, ელექტრონული ფორმით), რომლის წესები რეგულირდება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით."

question mark icon ბოლო კითხვები

ემზარ კვიციანი
კითხვა: გთოვთ მომაწოდოთ იმფორმაცია, თუ რა ინიციატივებით, წინახადეებით და განხილვის მოთხოვნებით წარმდგარა პატრიოტთა ალიანსი პარლამენტის წინაშე, მისი წევრობის პერიოდში. პატივისცემით.
ეკა ბესელია
კითხვა: გამარჯობათ ქ.ეკა იგეგმება თუ არა 2020 წლისთვის ამინისტია?იქნებ რამით გმოგვცეს მომავლის იმედი ვინმემ.ჩემი აზრით ახალგაზრდებს სჭირდება განვითარება და რეალიზება საზოგადოებაში და არა სასჯელის მოხდა წლო
ანრი ოხანაშვილი
კითხვა: ბატონო ანრი, პირველ რიგში მინდა დაგიდასტუროთ ჩემი დიდი პატივისცემა თქვენი პიროვნების მიმართ, როგორც მაღალი კვალიფიკაციის და პროფესიონალის, მადლობას გიხდით წინასწარ, რომ უნდა გამონახოთ დრო და ჩემ მი
სოფიო კილაძე
კითხვა: მოგესალმებით ქალბატონო სოფო! ვარ თქვენი მაჟორიტარული ოლქის ამომრჩეველი. გთხოვთ მიპასუხოთ თუ რა სოციალური შეღავათები და პროგრამები არსებობს დღეისდღეობით მრავალშვილიან ოჯახებზე.

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით