კანონპროექტები
66-ე ბიუროს სხდომა (12 ივნისი, 2017)

ბიუროზე დარეგისტრირდა სასოფლო

ანალიზი
უცხოელებისთვის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენაზე ახალი რეგულაცი...

პარლამენტში 29 მაისს დარეგისტრირდა პარლამენტის 21 წევრის[1]

კანონპროექტები
64-ე ბიუროს სხდომა (5 ივნისი, 2017)

ბიუროზე დარეგისტრირდა მთავრობის ი

ანალიზი
აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების უფლების ჩამორთმევის წე...

2017 წლის 5 აპრილს საქართველოს პარლამენტში დარეგისტრირდა მთავრობის ინიციატივა აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების უფლები

ანალიზი
საკანონმდებლო წინადადების წარდგენისა და განხილვისათვის ახალი ბარიერების მიღ...

პარლამენტმა 4 მაისს პირველი მოსმენით განიხილა და მხარი დაუჭირა ცვლილებებს, რომლებიც საკანონმდებლო წინადადების წარდგენის რეგულაც

სიახლეები
საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობის პროცესში წარდგენილი მოსაზრებები და კონსტ...

სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ დაასრულა კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტზე მუშაობა.

სიახლეები
ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ სამუშაო შეხვედრა გაიმა...

2 მაისს ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედმა საპარლამენტო საბჭომ და საბჭოსთან არსებულმა საკონსულტაციო ჯგუფმა საქართველოს საპარლამენტო ღიაობის 2017-201

ანალიზი
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის შეფასება

სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია 2016 წლის 15 დეკემბერს შეიქმნა, ხოლო ბოლო სხდომა 2017 წლის 22 აპრილს გამართა .

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით