სიახლეები
დეპუტატ არველაძის ინიციატივა ეწინააღმდეგება საქართველოს ანტიკორუფციული პოლი...

პარლამენტში დეპუტატ რევაზ არველაძის მიერ ინიცირებულია საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონში ცვლილებების ორი პროექტი (იხ. 

კანონპროექტები
ბიუროს 147-ე სხდომა

1.

ანგარიშები
ღია პარლამენტის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ანგარიში

12 აპრილს, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ” პროექტის „პარლამენტის ანგარიშვალდებულების და მისი საქმიანობის გამჭვირვალობის გაძლიერების“  ფარგლებში წარადგინა „ღია

კანონპროექტები
ქონებრივი დეკლარაციების შევსების წესის შეცვლის თაობაზე ინიციატივები ბიუროზე...

(ბიუროს 146-ე სხდომა)

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით