კანონპროექტები
ქონებრივ დეკლარაციებთან დაკავშირებით ინიციატივა ბიუროს წარედგინა

(ბიუროს 136-ე სხდომა)

კანონპროექტები
ე.წ. კანონიერ ქურდობასთან დაკავშირებით სასჯელების გამკაცრებაზე მთავრობის ინ...

(ბიუროს 136-ე სხდომა)

კანონპროექტები
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილებები წარედგინა პარლამენტს

ბიუროს 131-ე სხდომა

ანალიზი
შრომის ურთიერთობებში დამატებითი ანტიდისკრიმინაციული საკანონდებლო გარანტიები...

საქართველოს პარლამენტი განიხილავს  საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც ითვალისწინებს „საქართველოს შრომის კოდექსში“ და სამ სხვა ნორ

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით