კანონპროექტები
სატრანსპორტო საშუალებებთან დაკავშირებით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კ...

1.

კანონპროექტები
ბიუროს 94-ე სხდომა (10 ოქტომბერი, 2017)

ბიუროზე დარეგისტირდა კონსტიტუციის პროექტებზე პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები, რომელიც ითვალისწინებს პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარებას, გაუნაწილებელი მანდატების პროპორციულად განაწილებას,  3 % საარჩევნო ბარიერს.

კანონპროექტები
ბიუროს 93-ე სხდომა (2 ოქტომბერი, 2017)

1. ბიუროზე დარეგისტრირდა ახალი კანონის პროექტი „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ".

კანონპროექტები
ბიუროს 92-ე სხდომა (21 სექტემბერი, 2017)

1.ბიუროზე დარეგისტრირდა რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ გ. კახიანის ინიციატივა, რომლის თანახმად:

კანონპროექტები
ბიუროს 89-ე სხდომა (13 სექტემბერი, 2017)

1.

კანონპროექტები
ბიუროს მე-80-ე სხდომა (24 ივლისი, 2017)

1. ბიუროზე დარეგისტრირდა გ.

კანონპროექტები
71-ე ბიუროს სხდომა (20 ივნისი, 2017)

ბიუროზე დარეგისტრირდა ლილუაშვილისა და ქვარაიას ინიციატივა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ, რომლის მიზანია, საქართველოს საარჩევნო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში განსახორციელებელ ცვლილებებთან შესაბამისობაში მოყვანა.

კანონპროექტები
66-ე ბიუროს სხდომა (12 ივნისი, 2017)

ბიუროზე დარეგისტრირდა სასოფლო

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით