კანონპროექტები
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილებები წარედგინა პარლამენტს

ბიუროს 131-ე სხდომა

კანონპროექტები
სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ ახალი ინიციატივა წარედგინა პარლამენტს

ბიუროს 127-ე სხდომა

კანონპროექტები
დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონპროექტი პარლამენტს წარედგინა

(ბიუროს 126-ე სხდომა)

კანონპროექტები
მოქალაქეობის შესახებ არსებული რეგულაციები იცვლება

ბიუროზე დარეგისტრირდა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ინიციატივა საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

კანონპროექტები
სასამართლო სისტემის რეფორმის მე-4 ეტაპის შესახებ ინიციატივა წარედგინა პარლა...

 ბიუროს 104-ე სხდომა

კანონპროექტები
დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ დამატებითი რეგულაციების შესახებ ინიციატივა...

ბიუროს 119-ე სხდომა

კანონპროექტები
ღია პარლამენტის 2017 წლის სამოქმედო გეგმიდან გამომდინარე ინიციატივები წარედ...

ბიუროს 119-ე სხდომა

კანონპროექტები
იურიდიული დახმარების შესახებ კანონში ცვლილებების შესახებ ინიციატივა წარედგ...

1. ბიუროზე დარეგისტრირდა იურიდიული დახმარების შესახებ და ადვოკატთა შესახებ კანონებში ცვლილების შეტანის შესახებ თამარ ჩუგოშვილის ინიციატივა, რომლის შესაბამისად:

კანონპროექტები
დაზვერვის სამსახურისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გაერთიანების შე...

                                დაზვერვის სამსახურისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გაერთიანების                                                                  შესახებ პ

კანონპროექტები
სამინისტროების ცვლილებების შესახებ კანონპროექტები პარლამენტს წარედგინა (ბიუ...

1.

კანონპროექტები
2017 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ პროექტი ინიციირებულია (ბიურო...

ბიუროზე დარეგისტრირდა მთავრობის ინიციატივა 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, რომლის თანახმადაც ცვლილება შედის ბიუჯეტის შემ

კანონპროექტები
უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები ინიციირებულია (ბიუროს 103-ე ...

1.

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით