პარლამენტის რეგლამენტის პროექტი უსაფრთხოების სექტორის კონტროლის არასაკმარის მექანიზმებს ითვალისწინებს

04 ოქტომბერი 2018

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით