მიმდინარეობს საიტის განახლება.

ქონებრივ დეკლარაციებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების შეფასება

26 მარტი 2018

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით