mp icon პარლამენტის წევრი

ბოლო განახლება: 04/04/2018
აკაკი ზოიძე

აკაკი ზოიძე

ქართული ოცნება

პარტიული სიით

საკონტაქტო ინფორმაცია:

(+99532)2289121

(+99532)2281147

azoidze@parliament.ge

ქ. ქუთაისი, აბაშიძის ქ. 26

ხმის მიცემაში მონაწილეობა: 90.85%
ხმის მიცემის სტატისტიკა
მეტი
დაუსვი შეკითხვა

შემოსავალი

2017 წელი:

110727
0
შემოსავალი
სამეწარმეო შემოსავალი

დაბადების თარიღი / ადგილი

1968-06-03, საქართველო, თბილისი

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

საკონსულტაციო ჯგუფი „კურაციო“, დირექტორი (2014 - 2016)

„კურაციოს“ საერთაშორისო ფონდი, დირექტორთა საბჭოს წევრი (2006 - 2016)

„კურაციოს“ საერთაშორისო ფონდი, წამყვანი მკვლევარი (2004 - 2016)

საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია, სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე (2001 - 2003)

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე (2000 - 2001)

საქართველოს ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სოციალური დაზღვევისა და პროგრამების მართვის დეპარტამენტის უფროსი (2000 - 2000)

საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო, მინისტრის თანაშემწე (1997 - 2000)

კლინიკური და ექსპერიმენტული ინსტიტუტი, უფროსი ლაბორანტი (1993 - 1998)

კლინიკური და ექსპერიმენტული ინსტიტუტის კლინიკური ორდინატორი ნერვულ სნეულებათა სპეციალობით (1991 - 1993)

საწარმოო გაერთიანება „აზოტის“ მედსანნაწილი, რეანიმაცია-ინტენსიური თერაპიის პალატების სანიტარი (1990 - 1991)

 

ქონებრივი დეკლარაციები

სამეწარმეო საქმიანობა

ნინო ჩიქოვანი - მეუღლე

შპს აგენი - პარტნიორი

დეკლარაციის მიხედვით მიღებული შემოსავალი - 0 ლარი

ოჯახის წევრების შემოსავალი

ნინო ჩიქოვანი - მეუღლე

გლობალური ფონდის ტუბერკულოზის პროგრამა - კოორდინატორი

წინა წლის შემოსავალი: 42900 GEL ლარი

უძრავი ქონება

 • აკაკი ზოიძე - ბინა
  საქართველო, მცხეთა-მთიანეთი, დუშეთის რაიონი, სოფ. კაიშაურები, "მთა ვარცლა" სართული 4, ბინა N81 (ყოფ. ბინა N2)
  56,40 კვ. მ
 • აკაკი ზოიძე - მიწის ნაკვეთი
  საქართველო, მცხეთა-მთიანეთი, დუშეთის რ-ნი, სოფელი კაიშაურები, "მთა ვარცლა"
  56,40 კვ. მ.
 • აკაკი ზოიძე - არასაცხოვრებელი ფართი
  საქართველო, თბილისი, ქუჩა ც. დადიანი , N7 , (ნაკვეთი N038/044) , სართული:1
  80,22 კვ.მ.
  აკაკი ზოიძე 15,00% თანამესაკუთრეები: დავით გზირიშვილი გიორგი მატარაძე გიორგი გოცაძე
 • აკაკი ზოიძე - მიწის ნაკვეთი
  საქართველო, თბილისი, ქუჩა ც. დადიანი , N7 , (ნაკვეთი N038/044) , სართული:1,
  80,22 კვ.მ
  აკაკი ზოიძე 15,00% ; თანამესაკუთრეები : გიორგი მატარაძე გიორგი გოცაძე დავით გზირიშვილი
 • აკაკი ზოიძე - არასაცხოვრებელი ფართი
  საქართველო, თბილისი, ქუჩა ც. დადიანი , N7 , (ნაკვეთი N038/044)
  13,20 კვ.მ
  აკაკი ზოიძე 15,00% ; თანამესაკუთრეები : გიორგი მატარაძე გიორგი გოცაძე დავით გზირიშვილი
 • აკაკი ზოიძე - მიწის ნაკვეთი
  საქართველო, თბილისი, ქუჩა ც. დადიანი , N7 , (ნაკვეთი N038/044),
  13,20 კვ.მ
  აკაკი ზოიძე 15,00% ; თანამესაკუთრეები : გიორგი მატარაძე გიორგი გოცაძე დავით გზირიშვილი

მოძრავი ქონება

მსუბუქი ავტომანქანა

მარკა - Toyota, მოდელი - Rav 4, გამოშვების თარიღი - 2015 ;

ფერწერული ტილო

მე-19 საუკუნის, უცნობი მხატვარი

 

ავეჯი

კაბინეტის გარნიტური

სასადილო გარნიტური

სარკე

კედლის საათი

 

 

ხმის მიცემაში მონაწილეობა: 90.85

973
98
მიიღო მონაწილეობა
არ მიიღო მონაწილეობა

უფლებამოსილების ვადა

2016-11-18 - მიმდინარე

საარჩევნო ოლქი

პარტიული სიით

პარლამენტის წევრობა

hello

გამოხმაურების მაჩვენებელი : 12%
1
7
პასუხი გაცემულია
გამოხმაურება არ არის
კითხვა: Gamarjoba batono akaki. Gtxovt dagvexmaret am invitro ganakofierebis sakitxi se naxevari mainc dagvifinasos saxelmcifom imat visac gvaqvs amis damadasturebeli sabutebi ro gvaqvs mzime operaciebi chata
კითხვა: gamarjobat batono akaki, ukacravad rodis iwyeba batono akaki parlametshi narko politikis kanonze ganxilva?ramdejer unda gadaidos ki magram rodemde?kidev unda gamovidnen xalxi quchashi rom dachqarebu
კითხვა: გამარჯობათ, ბატონო აკაკი, ნარკოდეკრიმინალიზაციის პროექტით შემოთავაზებული მცირე, დიდი და განსაკუთრებით დიდი დოზები, რა კრიტერიუმითაა შერჩეული? რა პრინციპი უდევს საფუძვლად, ბატონო აკაკი?
კითხვა: ნარკო პოლიტიკის კანონის განხილვასთან დაკავშირებით არის რაიმე დიახლე ?
კითხვა: გამარჯობათ. მაინტერესებს შშმ პირს, რომელსაც არ შრსრულებია 40 წელი და არ არის რეგისტრირებული როგორც დასაქმებული რა ოდენობის პენსიას მიიღებს თუ შეგიძლიათ მითხრათ? ასევე მაინტერესებს შშმ პირი დაგროვებითი
კითხვა: gamarjobat batono akaki.kidev da kidev gwert kitxvt da kitxvit, ar daixalet amdeni tyuilebit a?gvwerdit rom ivlishi unda ganxiluliyo narko plitikis kanoni da nutu kidev da kidev ityuebit a?xalxi elode
კითხვა: gamarjobaat batono akaki,ar vici roti dagiwyot temis saubari magram erti vici rom nuti amdeni amdeni tyuilebi yleshi ar amogividaat am narkoplitikastan dakavshirebit?ramdejer ramdejer ramdejer unda ga
კითხვა: gamarjobat batono akaki, ar vici ramdejer unda dagisvat kitxva da rom gagvcet sruli pasuxi.batono akak saqartveloshi dges aris dzalian dzalian mzime represiuli narko politika,,adamianebi itxoven daxma

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით