ზოგადი განათლების შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე

დიახ: 101 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 88 ხმა სია
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 1 ხმა სია

არა: 2 ხმა

დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 1 ხმა სია

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 49 ხმა

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 4 ხმა სია
დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 3 ხმა სია

დიახ: 96 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 88 ხმა სია
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 3 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 56 ხმა

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 2 ხმა სია

დიახ: 97 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 89 ხმა სია
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 2 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 55 ხმა

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 3 ხმა სია

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით