საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 26 ხმა

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 24 ხმა

დიახ: 32 ხმა

დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 1 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 20 ხმა

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით