საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/227/9, 20.09.2018) კანონის პროექტის თანახმად, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი შესაბამისობაში მოდის ,,პროკურატურის შესახებ

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 25 ხმა

არა: 0 ხმა

არა: 0 ხმა

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით