მიმდინარეობს საიტის განახლება.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

დიახ: 34 ხმა

არა: 0 ხმა

დიახ: 32 ხმა

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 26 ხმა

დიახ: 34 ხმა

არა: 0 ხმა

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით