საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ (#07-3/1, 05.12.2016) III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტის შესაბამისად, ერთობლივ შემოსავალში ასახვას არ ექვემდებარება პირის მიერ, მეწარმეობის განვითარების სააგენტოსაგან, აწარმოე საქართვ

დიახ: 97 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 79 ხმა სია
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 2 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 55 ხმა

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 3 ხმა სია

დიახ: 88 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 69 ხმა სია
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 1 ხმა სია

არა: 1 ხმა

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 1 ხმა სია

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 63 ხმა

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 3 ხმა სია

დიახ: 94 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 73 ხმა სია
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 3 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 58 ხმა

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 2 ხმა სია

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით