მიმდინარეობს საიტის განახლება.

საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს შესახებ საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

დიახ: 87 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 72 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 63 ხმა

დიახ: 78 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 64 ხმა სია

არა: 1 ხმა

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 1 ხმა სია

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 71 ხმა

დიახ: 80 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 63 ხმა სია
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 3 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 70 ხმა

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 2 ხმა სია

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით