მიმდინარეობს საიტის განახლება.

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ

დიახ: 92 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 77 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 57 ხმა

დიახ: 69 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 56 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 80 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 38 ხმა სია

დიახ: 78 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 63 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 71 ხმა

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით