მიმდინარეობს საიტის განახლება.

საერთაშორისო დაცვის შესახებ (#07-2/486, 13.05.2016) III მოსმენა (ეს კანონი განსაზღვრავს უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე იმ პირთა,რომელნიც არ არიან საქართველოში, სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირები, საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლას, ყოფნას და მა

დიახ: 0 ხმა

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 151 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 94 ხმა სია

დიახ: 0 ხმა

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 151 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 94 ხმა სია

დიახ: 102 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 76 ხმა სია
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 1 ხმა სია
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 4 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 50 ხმა

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 1 ხმა სია

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით