მიმდინარეობს საიტის განახლება.

რეგულირების საფასურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" III მოსმენა (№07-2/182/9, 28.03.2018) კანონპროექტის თანახმად, სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობის რეგულირების საფასურთან მიმართებაში, ანგარიშსწორების წესი

დიახ: 78 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 63 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 72 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 32 ხმა სია

დიახ: 75 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 59 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 75 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 36 ხმა სია

დიახ: 80 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 64 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 70 ხმა

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით