მიმდინარეობს საიტის განახლება.

პროფესიული კავშირების შესახებ III მოსმენა (№07-3/221/9, 12.09.2018) ორგანული კანონის პროექტი ითვალისწინებს, პროფესიული კავშირის საქმიანობის სამართლებრივ საფუძვლებთან, მის რეგისტრაციასთან და იურიდიული პირის სტატუსთან, სხვა ქვეყნების პროფესიულ კავშირებთა

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 24 ხმა

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 25 ხმა

არა: 0 ხმა

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით