ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო ღონისძიებათა შესახებ (#07-2/120, 07.09.2017), III მოსმენა (წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად განმარტებულია მთელი რიგი ახალი ტერმინები, მაგალითად როგორიცაა - საქონლის მფლობელი; საავტორო და მომიჯნავე უფლე

დიახ: 79 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 66 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 71 ხმა

დიახ: 88 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 73 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 62 ხმა

დიახ: 112 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 90 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 38 ხმა

დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 3 ხმა სია

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით