მიმდინარეობს საიტის განახლება.

ადვოკატთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დიახ: 70 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 57 ხმა სია

არა: 1 ხმა

ევროპული საქართველო 1 ხმა სია

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 78 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 37 ხმა სია

დიახ: 72 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 57 ხმა სია
ევროპული საქართველო 2 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 77 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 37 ხმა სია

დიახ: 79 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 64 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 70 ხმა

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით