კანონპროექტები
სასამართლო სისტემის რეფორმის მე-4 ეტაპის შესახებ ინიციატივა წარედგინა პარლა...

 ბიუროს 104-ე სხდომა

კანონპროექტები
დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ დამატებითი რეგულაციების შესახებ ინიციატივა...

ბიუროს 119-ე სხდომა

სიახლეები
საკონსტიტუციო კომისიის წევრთა განცხადება იუსტიციის სამინისტროს საკონსტიტუცი...

გვინდა, გამოვეხმაუროთ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივას, რომელიც ინფორმაციის თავისუფლების კონსტიტუციური სტანდარტის გაურესებას ითვალისწინებს.

სიახლეები
პარლამენტი კონსტიტუციური ცვლილებების პროცესში არ უნდა გასცდეს ვენეციის კომი...

კანონპროექტები
ღია პარლამენტის 2017 წლის სამოქმედო გეგმიდან გამომდინარე ინიციატივები წარედ...

ბიუროს 119-ე სხდომა

კანონპროექტები
იურიდიული დახმარების შესახებ კანონში ცვლილებების შესახებ ინიციატივა წარედგ...

1. ბიუროზე დარეგისტრირდა იურიდიული დახმარების შესახებ და ადვოკატთა შესახებ კანონებში ცვლილების შეტანის შესახებ თამარ ჩუგოშვილის ინიციატივა, რომლის შესაბამისად:

სიახლეები
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ...

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“, პარლამენტის მონიტორინგის პროექტის ფარგლებში, დასავლეთ საქართველოს მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების წარმომად

სიახლეები
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო” დადებითად აფასებს მთავრობის გადაწყვ...

საქართველოს მთავრობამ 22 ნოემბერს პარლამენტში წარადგინა საკანონმდებლო ცვლილებები  მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის

კანონპროექტები
დაზვერვის სამსახურისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გაერთიანების შე...

                                დაზვერვის სამსახურისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გაერთიანების                                                                  შესახებ პ

სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებებით საბჭოთა სტილის “ოდეერის” ინსტიტუტი ბრუნდება და უპ...

საქართველოს მთავრობამ 22 ნოემბერს პარლამენტში წარადგინა საკანონმდებლო ცვლილებები  მთავრობის

კანონპროექტები
სამინისტროების ცვლილებების შესახებ კანონპროექტები პარლამენტს წარედგინა (ბიუ...

1.

კანონპროექტები
2017 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ პროექტი ინიციირებულია (ბიურო...

ბიუროზე დარეგისტრირდა მთავრობის ინიციატივა 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, რომლის თანახმადაც ცვლილება შედის ბიუჯეტის შემ

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით