უცხოელების მიერ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენის გამონაკლისი შემთხვევები კანონით დგინდება

01 აპრილი 2019

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით