რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) ინსტიტუციონალიზაცია საქართველოს კანონმდებლობაში

11 აპრილი 2019

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით