პარლამენტის რეგლამენტის პროექტის შეფასება საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელების მიმართულებით

21 ნოემბერი 2018

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით