ღია პარლამენტის 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის პირველი ანგარიში

06 ოქტომბერი 2016

4 ოქტომბერს, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ” პროექტის „საქართველოს ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის“ ფარგლებში წარადგინა „ღია პარლამენტის 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის პირველი ანგარიში”.

საქართველოს ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმა შედგება 18 ვალდებულებისგან, რომელთა მიზანია საქართველოს პარლამენტის საქმიანობაში საზოგადოების ჩართულობის, საჯარო ინფორმაციაზე წვდომის გაზრდა და საკანონმდებლო ორგანოს ანგარიშვალდებულების გაძლიერება.

მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტმა და სამოქალაქო საზოგადოების წევრებმა აქტიურად ითანამშრომლეს სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში, ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესი წარმატებით ვერ წარიმართა, რადგან 2016 წლის სექტემბრის მდგომარეობით სრულად შესრულებულია მხოლოდ ოთხი ვალდებულება, მიუხედავად იმისა, რომ 2016 წლის მაისისთვის საპარლამენტო საბჭოს განსახორციელებელი საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტების უმეტესობა მომზადებული ჰქონდა.

 

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით