mp icon პარლამენტის წევრი

ბოლო განახლება: 07/09/2019
აკაკი ზოიძე

აკაკი ზოიძე

ქართული ოცნება

პარტიული სიით

საკონტაქტო ინფორმაცია:

(+99532)2289121

(+99532)2281147

azoidze@parliament.ge

ქ. ქუთაისი, აბაშიძის ქ. 26

ხმის მიცემაში მონაწილეობა: 0%
ხმის მიცემის სტატისტიკა
მეტი
დაუსვი შეკითხვა

დაბადების თარიღი / ადგილი

1968-06-03, საქართველო, თბილისი

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

საკონსულტაციო ჯგუფი „კურაციო“, დირექტორი (2014 - 2016)

„კურაციოს“ საერთაშორისო ფონდი, დირექტორთა საბჭოს წევრი (2006 - 2016)

„კურაციოს“ საერთაშორისო ფონდი, წამყვანი მკვლევარი (2004 - 2016)

საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია, სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე (2001 - 2003)

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე (2000 - 2001)

საქართველოს ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სოციალური დაზღვევისა და პროგრამების მართვის დეპარტამენტის უფროსი (2000 - 2000)

საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო, მინისტრის თანაშემწე (1997 - 2000)

კლინიკური და ექსპერიმენტული ინსტიტუტი, უფროსი ლაბორანტი (1993 - 1998)

კლინიკური და ექსპერიმენტული ინსტიტუტის კლინიკური ორდინატორი ნერვულ სნეულებათა სპეციალობით (1991 - 1993)

საწარმოო გაერთიანება „აზოტის“ მედსანნაწილი, რეანიმაცია-ინტენსიური თერაპიის პალატების სანიტარი (1990 - 1991)

 

ქონებრივი დეკლარაციები

სამეწარმეო საქმიანობა

ნინო ჩიქოვანი - მეუღლე

შპს აგენი - პარტნიორი

დეკლარაციის მიხედვით მიღებული შემოსავალი - 0 ლარი

ოჯახის წევრების შემოსავალი

ნინო ჩიქოვანი - მეუღლე

გლობალური ფონდის ტუბერკულოზის პროგრამა - კოორდინატორი

წინა წლის შემოსავალი: 42900 GEL ლარი

უძრავი ქონება

 • აკაკი ზოიძე - ბინა
  საქართველო, მცხეთა-მთიანეთი, დუშეთის რაიონი, სოფ. კაიშაურები, "მთა ვარცლა" სართული 4, ბინა N81 (ყოფ. ბინა N2)
  56,40 კვ. მ
 • აკაკი ზოიძე - მიწის ნაკვეთი
  საქართველო, მცხეთა-მთიანეთი, დუშეთის რ-ნი, სოფელი კაიშაურები, "მთა ვარცლა"
  56,40 კვ. მ.
 • აკაკი ზოიძე - არასაცხოვრებელი ფართი
  საქართველო, თბილისი, ქუჩა ც. დადიანი , N7 , (ნაკვეთი N038/044) , სართული:1
  80,22 კვ.მ.
  აკაკი ზოიძე 15,00% თანამესაკუთრეები: დავით გზირიშვილი გიორგი მატარაძე გიორგი გოცაძე
 • აკაკი ზოიძე - მიწის ნაკვეთი
  საქართველო, თბილისი, ქუჩა ც. დადიანი , N7 , (ნაკვეთი N038/044) , სართული:1,
  80,22 კვ.მ
  აკაკი ზოიძე 15,00% ; თანამესაკუთრეები : გიორგი მატარაძე გიორგი გოცაძე დავით გზირიშვილი
 • აკაკი ზოიძე - არასაცხოვრებელი ფართი
  საქართველო, თბილისი, ქუჩა ც. დადიანი , N7 , (ნაკვეთი N038/044)
  13,20 კვ.მ
  აკაკი ზოიძე 15,00% ; თანამესაკუთრეები : გიორგი მატარაძე გიორგი გოცაძე დავით გზირიშვილი
 • აკაკი ზოიძე - მიწის ნაკვეთი
  საქართველო, თბილისი, ქუჩა ც. დადიანი , N7 , (ნაკვეთი N038/044),
  13,20 კვ.მ
  აკაკი ზოიძე 15,00% ; თანამესაკუთრეები : გიორგი მატარაძე გიორგი გოცაძე დავით გზირიშვილი

მოძრავი ქონება

მსუბუქი ავტომანქანა

მარკა - Toyota, მოდელი - Rav 4, გამოშვების თარიღი - 2015 ;

ფერწერული ტილო

მე-19 საუკუნის, უცნობი მხატვარი

 

ავეჯი

კაბინეტის გარნიტური

სასადილო გარნიტური

სარკე

კედლის საათი

 

 

ხმის მიცემაში მონაწილეობა: 0

0
0
მიიღო მონაწილეობა
არ მიიღო მონაწილეობა

უფლებამოსილების ვადა

2016-11-18 - მიმდინარე

საარჩევნო ოლქი

პარტიული სიით

პარლამენტის წევრობა

hello

გამოხმაურების მაჩვენებელი : 9%
1
10
პასუხი გაცემულია
გამოხმაურება არ არის
კითხვა: Gamarjoba batono akaki. Gtxovt dagvexmaret am invitro ganakofierebis sakitxi se naxevari mainc dagvifinasos saxelmcifom imat visac gvaqvs amis damadasturebeli sabutebi ro gvaqvs mzime operaciebi chata
კითხვა: gamarjobat batono akaki, ukacravad rodis iwyeba batono akaki parlametshi narko politikis kanonze ganxilva?ramdejer unda gadaidos ki magram rodemde?kidev unda gamovidnen xalxi quchashi rom dachqarebu
კითხვა: გამარჯობათ, ბატონო აკაკი, ნარკოდეკრიმინალიზაციის პროექტით შემოთავაზებული მცირე, დიდი და განსაკუთრებით დიდი დოზები, რა კრიტერიუმითაა შერჩეული? რა პრინციპი უდევს საფუძვლად, ბატონო აკაკი?
კითხვა: ნარკო პოლიტიკის კანონის განხილვასთან დაკავშირებით არის რაიმე დიახლე ?
კითხვა: გამარჯობათ. მაინტერესებს შშმ პირს, რომელსაც არ შრსრულებია 40 წელი და არ არის რეგისტრირებული როგორც დასაქმებული რა ოდენობის პენსიას მიიღებს თუ შეგიძლიათ მითხრათ? ასევე მაინტერესებს შშმ პირი დაგროვებითი
კითხვა: gamarjobat batono akaki.kidev da kidev gwert kitxvt da kitxvit, ar daixalet amdeni tyuilebit a?gvwerdit rom ivlishi unda ganxiluliyo narko plitikis kanoni da nutu kidev da kidev ityuebit a?xalxi elode
კითხვა: gamarjobaat batono akaki,ar vici roti dagiwyot temis saubari magram erti vici rom nuti amdeni amdeni tyuilebi yleshi ar amogividaat am narkoplitikastan dakavshirebit?ramdejer ramdejer ramdejer unda ga
კითხვა: gamarjobat batono akaki, ar vici ramdejer unda dagisvat kitxva da rom gagvcet sruli pasuxi.batono akak saqartveloshi dges aris dzalian dzalian mzime represiuli narko politika,,adamianebi itxoven daxma
კითხვა: დავამთავრე რეზიდენტურა ზოგად ქირურგიაში, ძველი პროგრამიტ 5 წლიანი,მაგრამ სამედიცინომ 4 წელი-26 მოდული ჩამითვალა, სამაღთლიანობა მოითხოვს რომ ყველა ჩამითვალოს ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტო
კითხვა: დავამთავრე რეზიდენტურა ზოგად ქირურგიაში, ძველი პროგრამით 5 წლიანი,მაგრამ სამედიცინო უნივერსიტეტმა 4 წელი-26 მოდული ჩამითვალა, სამართლიანობა მოითხოვს რომ ყველა ჩამითვალოს ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირე
კითხვა: დავამთავრე რეზიდენტურა ზოგად ქირურგიაში, ძველი პროგრამით 5 წლიანი,მაგრამ სამედიცინო უნივერსიტეტმა 4 წელი-26 მოდული ჩამითვალა, სამართლიანობა მოითხოვს რომ ყველა ჩამითვალოს ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირე

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით