სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დიახ: 82 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 78 ხმა სია
დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 3 ხმა სია

არა: 1 ხმა

ევროპული საქართველო (უმცირესობა) 1 ხმა სია

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 67 ხმა

დიახ: 97 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 89 ხმა სია
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 1 ხმა სია

არა: 2 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 1 ხმა სია
დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 1 ხმა სია

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 51 ხმა

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 4 ხმა სია
დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 2 ხმა სია

დიახ: 66 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 62 ხმა სია
დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 2 ხმა სია

არა: 3 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 3 ხმა სია

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 81 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 41 ხმა სია

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით