საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

დიახ: 100 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 93 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 49 ხმა

დიახ: 82 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 75 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 67 ხმა

დიახ: 78 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 75 ხმა სია
დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 2 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 71 ხმა

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით