საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოების შესახებ (#07-2/106, 25.07.2017), III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტით ხდება მთელი რიგი საკითხების ახლებური მოწესრიგება, კერძოდ: ახლებურად განისაზღვრა სახელმწიფო ჯილდოების სახეობები და სახელმწიფო ჯილდოების ჩამონათვა

დიახ: 77 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 71 ხმა სია
ევროპული საქართველო (უმცირესობა) 1 ხმა სია
დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 3 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 73 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 35 ხმა სია

დიახ: 76 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 69 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 74 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 37 ხმა სია
დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 3 ხმა სია

დიახ: 98 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 92 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 52 ხმა

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით