საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

დიახ: 97 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 90 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 52 ხმა

დიახ: 81 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 75 ხმა სია
დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 3 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 68 ხმა

დიახ: 79 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 76 ხმა სია
დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 2 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 70 ხმა

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით