საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

დიახ: 103 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 95 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 46 ხმა

დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 3 ხმა სია

დიახ: 83 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 76 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 66 ხმა

დიახ: 76 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 72 ხმა სია
დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 2 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 73 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 34 ხმა სია

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით