საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დიახ: 78 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 71 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 72 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 35 ხმა სია

დიახ: 92 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 84 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 58 ხმა

დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 3 ხმა სია

დიახ: 108 ხმა

ქართული ოცნება (უმრავლესობა) 98 ხმა სია

არა: 0 ხმა

არ ესწრებოდა/არ მიუცია: 42 ხმა

დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი 3 ხმა სია

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით