„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების შეფასება

04 October 2019
Attachments:

My Parliament

Here you can find information about your representatives in Parliament and the decisions they make on your behalf.