საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

Yes: 91 vote

No: 0 vote

No: 0 vote

No: 0 vote

My Parliament

Here you can find information about your representatives in Parliament and the decisions they make on your behalf.