უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

Yes: 101 vote

THE GEORGIAN DREAM (Majority) 95 vote List

No: 0 vote

Yes: 83 vote

No: 0 vote

No: 0 vote

My Parliament

Here you can find information about your representatives in Parliament and the decisions they make on your behalf.