სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

Yes: 88 vote

No: 0 vote

Yes: 91 vote

No: 1 vote

THE GEORGIAN DREAM (Majority) 1 vote List

No: 0 vote

My Parliament

Here you can find information about your representatives in Parliament and the decisions they make on your behalf.