საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

Yes: 87 vote

Independent Member of Parliament 3 vote List

No: 0 vote

Yes: 87 vote

No: 0 vote

Yes: 85 vote

No: 0 vote

My Parliament

Here you can find information about your representatives in Parliament and the decisions they make on your behalf.