პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ

Yes: 89 vote

No: 2 vote

United National Movement 2 vote List

Yes: 87 vote

No: 2 vote

United National Movement 2 vote List

My Parliament

Here you can find information about your representatives in Parliament and the decisions they make on your behalf.