საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

No: 1 vote

Alliance of Patriots of Georgia 1 vote List

Yes: 90 vote

Alliance of Patriots of Georgia 3 vote List

No: 0 vote

Yes: 94 vote

Alliance of Patriots of Georgia 3 vote List

No: 0 vote

My Parliament

Here you can find information about your representatives in Parliament and the decisions they make on your behalf.