საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

Yes: 104 vote

THE GEORGIAN DREAM (Majority) 88 vote List

No: 0 vote

No: 0 vote

No: 0 vote

My Parliament

Here you can find information about your representatives in Parliament and the decisions they make on your behalf.