მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

Yes: 86 vote

United National Movement 2 vote List
Alliance of Patriots of Georgia 1 vote List
Independent Member of Parliament 3 vote List

No: 0 vote

Yes: 83 vote

United National Movement 2 vote List
Alliance of Patriots of Georgia 1 vote List

No: 0 vote

Yes: 82 vote

EUROPEAN GEORGIA (Minority) 1 vote List
Alliance of Patriots of Georgia 1 vote List

No: 0 vote

My Parliament

Here you can find information about your representatives in Parliament and the decisions they make on your behalf.