სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

Yes: 98 vote

THE GEORGIAN DREAM (Majority) 87 vote List
Alliance of Patriots of Georgia 3 vote List

No: 0 vote

My Parliament

Here you can find information about your representatives in Parliament and the decisions they make on your behalf.