ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

Yes: 91 vote

EUROPEAN GEORGIA (Minority) 3 vote List

No: 0 vote

No: 0 vote

Yes: 98 vote

EUROPEAN GEORGIA (Minority) 1 vote List
Alliance of Patriots of Georgia 3 vote List

No: 0 vote

My Parliament

Here you can find information about your representatives in Parliament and the decisions they make on your behalf.