საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (წარმოდგენილი ცვლილებით შებამისი მუხლიდან ხდება გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ

Yes: 90 vote

No: 0 vote

Yes: 83 vote

Independent Member of Parliament 4 vote List

No: 0 vote

Yes: 96 vote

THE GEORGIAN DREAM (Majority) 88 vote List
Alliance of Patriots of Georgia 3 vote List
Independent Member of Parliament 3 vote List

No: 0 vote

My Parliament

Here you can find information about your representatives in Parliament and the decisions they make on your behalf.