ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

Yes: 91 vote

EUROPEAN GEORGIA (Minority) 2 vote List

No: 0 vote

Yes: 86 vote

Independent Member of Parliament 4 vote List

No: 0 vote

Yes: 97 vote

THE GEORGIAN DREAM (Majority) 89 vote List
EUROPEAN GEORGIA (Minority) 1 vote List
Alliance of Patriots of Georgia 2 vote List
Independent Member of Parliament 3 vote List

No: 0 vote

My Parliament

Here you can find information about your representatives in Parliament and the decisions they make on your behalf.