სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

Yes: 96 vote

THE GEORGIAN DREAM (Majority) 90 vote List
Independent Member of Parliament 4 vote List

No: 0 vote

My Parliament

Here you can find information about your representatives in Parliament and the decisions they make on your behalf.