კანონპროექტები
2017 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ პროექტი ინიციირებულია (ბიურო...

ბიუროზე დარეგისტრირდა მთავრობის ინიციატივა 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, რომლის თანახმადაც ცვლილება შედის ბიუჯეტის შემ

სიახლეები
პარლამენტს ადამიანის კომპანიონ ცხოველთა დაცვის შესახებ საკანონმდებლო წინადა...

ცხოველთა უფლებების დაცვაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პარლამენტში წარადგინეს საკანონმდებლო წინადადება, რომლის მიზანია ადამიანის კომპანიონ ცხოველთა და

კანონპროექტები
უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები ინიციირებულია (ბიუროს 103-ე ...

1.

კანონპროექტები
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ ცვლ...

1.

კანონპროექტები
კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის პროექტი ინიციირებულია (ბიუროს 99-ე სხდომა...

ბიუროზე დარეგისტრირდა საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი

კანონპროექტები
ლატარიებისა და აზარტული თამაშობების მოწყობის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებე...

1.

ანალიზი
შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტისა და არსებული პრაქტიკის მიმოხილვა

პარლამენტი პირველი მოსმენით განიხილავს 5 ივნისს დარეგისტრირებულ მთავრობის ინიციატივას- კანონის პროექტს „შრომის უსაფრთხოების შესახებ”.

ანალიზი
მედიის მიერ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გამოქვეყნება საფრთხის წინაშეა

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ ინიცირებულმა საკანონმდებლო წინადადებამ, რო

სიახლეები
ბიუროს 96-ე სხდომა

1.

ანალიზი
სატრანსპორტო საშუალებებთან დაკავშირებით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კ...

1.

სიახლეები
ბიუროს 94-ე სხდომა (10 ოქტომბერი, 2017)

ბიუროზე დარეგისტირდა კონსტიტუციის პროექტებზე პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები, რომელიც ითვალისწინებს პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარებას, გაუნაწილებელი მანდატების პროპორციულად განაწილებას,  3 % საარჩევნო ბარიერს.

ანგარიშები
თბილისის მე-5 მოწვევის საკრებულოს საქმიანობის შეფასება

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” თბილისის მუნიციპალიტეტის მე-5 მოწვევის საკრებულოს სამწლიან საქმიანობას აფასებს ანგარიშში, რომელშიც წარმოდგენილია ინფორმაცია საკრ

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით