?

 
 
მონაწილეობდა
არ მონაწილეობდა

წლიური შემოსავალი

 
 
 
  •  Base salary ?
  •  Additional income ?
  •  Business income ?

შეტყობინებები პარლამენტიდან

თუ გსურთ შეტყობინებების გამოწერაზე უარის თქმა, დააჭირეთ აქ.

დეპუტატების პასუხები

შეკითხვა: qalbatono eka var 2004wels samsaxurebrivi movaleobis dros dagupuli policielis meugle,cven masin mivi ...
პასუხი: მოგესალმებით, თქვენი შეკითხვის პასუხად გაცნობებთ, რომ „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 50-ე...
შეკითხვა: qalbatono eka didi madloba pasuxistvis,me mainteresebs kompensacias miiReben Tu ara 2004 wels darupu ...
პასუხი: მოგესალმებით, თქვენი შეკითხვის პასუხად გაცნობებთ, რომ „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს...
შეკითხვა: q-no eka chven wavikitxet tqvens mier gacemuli pasuxi samsaxurebriv movaleobis shesrulebisas dagupul ...
პასუხი: მოგესალმებით, თქვენი შეკითხვის პასუხად გაცნობებთ, რომ ,,სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო...